1800 6622

Dự án Gamuda Yên Sở

Dự án Gamuda Yên Sở
Mô tả dự án

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Bê Tông Nghệ Thuật

Năm 2018

Bê Tông Nghệ Thuật Secoin sử dụng cho dự án Gamuda Yên Sở, Hà Nội

Đăng ký nhận bản tin