1800 6622

Southern projects

Dự án Premier Hạ Long

Dự án Premier Hạ Long

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: 

Năm 2018

Sản phẩm Secoin sử dụng cho Dự án Premier Hạ Long, Quảng Bình

Nhà máy Nike

Nhà máy Nike

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: 

Năm 2018

Sản phẩm Secoin sử dụng cho dự án Nhà máy Nike, Hà Nội

Dự án Mỹ Đình Pearl

Dự án Mỹ Đình Pearl

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Thi công sàn

Năm 2018

Thi công sàn Secoin sử dụng cho dự án Metro, TPHCM

Dự án Gamuda Yên Sở

Dự án Gamuda Yên Sở

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Bê Tông Nghệ Thuật

Năm 2018

Bê Tông Nghệ Thuật Secoin sử dụng cho dự án Gamuda Yên Sở, Hà Nội

Dự án The Manor Central Park

Dự án The Manor Central Park

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Gạch Terrazzo Nghệ Thuật

Năm 2018

Gạch Terrazzo Nghệ Thuật Secoin sử dụng cho dự án The Manor Central Park, Hà NộiNews letter