1800 6622

Dự án miền Trung

Dự án Đất xanh miền Trung

Dự án Đất xanh miền Trung

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Gạch SIP tự chèn và Ngói màu cao cấp

Năm 2018

Gạch SIP tự chèn và Ngói màu cao cấp Secoin sử dụng cho dự án Đất xanh miền Trung, Đà Nẵng

Dự án Sao biển

Dự án Sao biển

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Ngói màu cao cấp

Năm 2018

Ngói màu cao cấp Secoin sử dụng cho dự án Sao biển, Quảng Bình

Khách sạn Green Hotel Đà Nẵng

Khách sạn Green Hotel Đà Nẵng

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Gạch Terrazzo

Năm 2017

Gạch Terrazzo Secoin sử dụng tại Khách sạn Green Hotel Đà Nẵng

Vincom Quảng Bình

Vincom Quảng Bình

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Ngói màu

Năm 2017

Ngói màu Secoin sử dụng tại Dự án Vincom Quảng Bình

Đà Nẵng

Đà Nẵng

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Gạch

Năm 2017

Secoin Đà Nẵng cung cấp gạch chỉnh trang Tp. Đà NẵngNews letter