1800 6622

Northern projects

Dự án Hệ thống Vincom

Dự án Hệ thống Vincom

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Ngói màu cao cấp

Năm 2018

Ngói màu cao cấp Secoin sử dụng cho Dự án Vincom, Tây Ninh - Sa Đéc - Phú Quốc

Dự án Vincom Golden River

Dự án Vincom Golden River

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Ngói màu cao cấp

Năm 2018

Ngói màu cao cấp Secoin sử dụng cho Dự án Vincom Golden River, TPHCM

Dự án Resort Hòn Ấu

Dự án Resort Hòn Ấu

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm:  Gạch bông cao cấp

Năm 2018

Gạch bông cao cấp Secoin sử dụng cho dự án resort Hòn Ấu, Cần Thơ

Dự án Metro

Dự án Metro

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: 

Năm 2018

Sản phẩm Secoin sử dụng cho dự án Metro, TPHCM

Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện Hùng Vương

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: 

Năm 2018

Sản phẩm Secoin sử dụng cho Bệnh viện Hùng Vương, TPHCMNews letter